ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ข่าวสารกิจกรรมรอบรั้วม่วงขาว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

– กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เลื่อนการแจกเครื่องแบบนักเรียน จากเดิมกำหนดการแจกวันที่ 6-7 เมษายน 2563 เลื่อนไปไม่มีกำหนดรอประกาศให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถาม 0813861326

– กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เลื่อนการรับเอกสารทางวิชาการ ปพ.1 จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563 จนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวให้ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการเป็นรายกรณี เบอร์ติดต่อ : 0918745787

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี 2563 <<คลิกดูประกาศ>>

– ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563 <<คลิกดูประกาศ>>

– ประกาศ นักเรียนระดับชั้นม.ปลายที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ.ให้เข้าระบบกยศ. ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป