ตราประจำโรงเรียน

                    ลักษณะของตราประจำโรงเรียนประกอบด้วยเจดีย์เปล่งรัศมีประดิษฐานบนหลังกวางคู่ ด้านล่างเป็นแถบโค้งรับกับรัศมีด้านบน ภายในแถบบรรจุชื่อของโรงเรียน เหนือแถบโรงเรียนบรรจุคำบาลีซึ่งเป็นปรัชญาประจำโรงเรียน

                     กวางคู่   หมายถึง   สัญลักษณ์แทนอำเภอร้องกวาง

                     เจดีย์     หมายถึง   สัญลักษณ์แทนพระธาตุปูแจซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของ อำเภอร้องกวาง