กีฑาร่มประดู่เกมส์ ครั้งที่ 46

โรงเรียนร้องอนุสรณ์จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี ร่มประดู่เกมส์ครั้งที่ 46 ณ สนามกีฬาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์วันที่ 7 พฤศิจิกายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *