โรงเรียนจัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทอง คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *