ขอแสดงความยินดีกับรองสุภาพร โสภารัตน์

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับรองสุภาพร โสภารัตน์ ย้ายดำรงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *