งานเกษตรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี โดยครูบุญส่ง จิตตา และนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 เตรียมความพร้อมเพาะชำกล้าเตรียมจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *