กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีครูภัสวริญชญ์ วุฒิ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะครูกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day โดยผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.วีรภัทร  แก้วทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *