ร่วมงานประเพณีวัดพระพุทธวิชิตมาร

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ นำนักเรียนเข้าร่วม งานประเพณีนมัสการถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุขสวัสดิ์ชินสีห์ธรรมบพิตร(องค์จำลอง)พระคู่เมืองแพร่ ณ วัดพระพุทธวิชิตมาร บ้านใหม่จัดสรรฯ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ หลวงพ่อพัตร วิสุทฺธสีโล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *