การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยคณะผู้บริหารนำโดยว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง คณะครูนักเรียน ร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
และดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *