เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2563

📌 เพศชาย อายุ 16-18 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2545 – พ.ศ. 2547) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือเทียบเท่า

โดยสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเหล่าทัพเท่านั้น ดังนี้

📌 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ทหารบก)
รับสมัครวันที่ 3 ม.ค. – 9 ก.พ.63
http://precadet63.crma.ac.th

📌 โรงเรียนนายเรือ (ทหารเรือ)
รับสมัครวันที่ 3 ม.ค. – 17 ก.พ.63
https://rtna.thaijobjob.com

📌 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทหารอากาศ)
รับสมัครวันที่ 10 ม.ค. – 14 ก.พ.63
http://www.admission.nkrafa.com

📌 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำรวจ)
รับสมัครวันที่ 16 ม.ค. – 19 ก.พ.63
http://www.admission.rpca.ac.th

#นักเรียนเตรียมทหาร #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *