โควต้า โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

📣📣รอบ 2 โควต้า โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก และโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

💶จำนวนทุนการศึกษา
📍โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก จำนวน 150 ทุน
– ทุนเต็ม 50 ทุน
– ทุนบางส่วน 100 ทุน
.
📍โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน 9 ทุนเต็ม จำแนกเป็น จังหวัดละ 3 ทุน (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

📝เปิดรับสมัคร วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่ https://www.tuadmissions.in.th/admissions/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *