สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการรับสมัคร
-รับจากกลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.4 อายุ 16-18 ปี จำนวน 250 อัตรา
-รับจากกลุ่มข้าราชการตำรวจ เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ จำนวน 30 อัตรา
* รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *