อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนรักษาศีล 5

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จัดการอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนรักษาศีล 5 แก่นักเรียนแกนนำทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ณ ห้องจริยธรรมอาคาร 203  โดยมีนายทนงศักดิ์ อัฐวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *