ตรุษจีน 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนศิลป์จีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนรู้ภาษาจีน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 จัดกิจกรรมวันตรุษจีนต้อนรับปีใหม่จีน ปี 2563  มีกิจกรรมการแสดงและออกร้านค้าอาหารจีน พร้อมตอบคำถามภาษาจีน

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *