ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ

<<คลิกชมเว็ปข่าว>>
ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัคร
TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

สถานศึกษาและจำนวนรับเข้าศึกษา
ปี 1-3 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *