ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือก ม.พะเยาเพื่อยืนยันสิทธิ์

การประกาศรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

น้องที่พลาดโอกาสการสมัครในรอบ 1 ที่มีความสนใจอยากเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
👉ขณะนี้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา

👉รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2563

สมัครเรียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://academic.uru.ac.th/smarturu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *