ยุวกาชาดร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด, เนื่องในวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ร่วมในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ. โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *