กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนใหม่ ปี 2563

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะสภานักเรียนใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ร่วมลงคะแนนเสียงทุกคน ผลการนับคะแนนเสียงหมายเลข 1 ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *