กิจกรรมการเต้นการ Aerobic เพื่อสุขภาพ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเต้น Aerobic เพื่อสุขภาพตามโครงการ ณ สนามกีฬาของโรงเรียน ในคาบกิจกรรมโฮมรูปช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *