กิจกรรมติว Onet ม.6 ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดติวสอบ Onet ม.6 วิชาภาษาอังกฤษโดยครูพี่แนนเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์สามเณร ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนร้องเข็มวิทยาร่วมติวในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *