กิจกรรมวันมาฆบูชา 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *