นักศึกษาวิชาทหาร ทำแนวกันไฟสวนป่าของโรงเรียน

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยการควบคุม ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารธนกฤต  ดอนแก้ว ร่วมกันทำแนวกันไฟสวนป่าของโรงเรียนเพื่อป้องกันไฟลามทุ่ง ซึ่งเคยเกิดปัญหาในหน้าแล้งช่วงปิดภาคเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *