กิจกรรมปลูกป่าในใจคน สพฐ.ให้รักษ์ป่า

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในใจคน ปลุกคน สพฐ.ให้รักษ์ป่า ณบริเวณ อาคารสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและ ส่วนป่าของโรงเรียนโดยมีคณะครูนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *