ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทอง คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี”
ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ วันที่ 3 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *