สอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าห้องสอบตามกำหนดการสอบของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *