จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *