ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย ฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย ฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *