Monthly Archives: August 2020

การแข่งขัน ROV Battle Tournament 2020 by CS-IT URU

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ROV Battle Tournament 2020 by CS-IT URU งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เยือนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช,ภ.5 ได้เดินทางยัง ณ.โรงพลศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จำนวน 150 ทุนพร้อมคณะเจ้าหน้าตำรวจภูธร ภ.5และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี ท่านพระครูกิตติชัยวัศน์ เจ้าคณะ อ.ร้องกวาง จอ.วัดวังหม้อ พระครูวิทิตธรรมวิมล รองเจ้าคณะ อ.ร้องกวาง จอ.วัดบ้านแม่ยางเปี้ยว พระครูโสภิตวิมลการ เจ้าคณะ ต.ร้องเข็ม จอ.วัดร้องเข็ม ครูบาพัตรวิสุทธสีโล จอ.วัดพุทธวิชิตมาร พร้อมนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน อดีตศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ว่าที่ร้อยตรี ศรีวีรภัทร แก้วทอง ผอ.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และคณะครู ทุกท่าน ร.ต.ท.วีรวุฒิ วงศ์สุข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ อดีตครูและอาจารย์ […]

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563