พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เยือนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช,ภ.5 ได้เดินทางยัง ณ.โรงพลศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จำนวน 150 ทุนพร้อมคณะเจ้าหน้าตำรวจภูธร ภ.5และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี ท่านพระครูกิตติชัยวัศน์ เจ้าคณะ อ.ร้องกวาง จอ.วัดวังหม้อ พระครูวิทิตธรรมวิมล รองเจ้าคณะ อ.ร้องกวาง จอ.วัดบ้านแม่ยางเปี้ยว พระครูโสภิตวิมลการ เจ้าคณะ ต.ร้องเข็ม จอ.วัดร้องเข็ม ครูบาพัตรวิสุทธสีโล จอ.วัดพุทธวิชิตมาร พร้อมนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน อดีตศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ว่าที่ร้อยตรี ศรีวีรภัทร แก้วทอง ผอ.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และคณะครู ทุกท่าน ร.ต.ท.วีรวุฒิ วงศ์สุข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ อดีตครูและอาจารย์ โรงเรียนร้องกวางฯ ศิษย์เก่าทุกรุ่นและผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ หลังจากมีพิธีกล่าวต้อนรับของ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน อดีตศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

แล้วมีการแสดงบนเวทีต้อนรับ ผบช.ภ.5 และคณะฯของนักเรียนจำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 รำศรีเมืองเวียงโกศัย ชุดที่2 ชื่อ yosakoi ชุดที่ 3 ชุดจีบสาว (จากนักเรียนชนเผ่าพื้นที่สูง) ผบช.ภ. 5 มอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้แสดงทั้ง 3 ชุด เวลาต่อมา พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้กราบบนตักครูพร้อมมอบพวงมาลัยดอกมะลิคารวะ ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้สมัยที่ท่านเล่าเรียนในระดับมัธยมตอนต้น (ม.ศ. 3 ) ณ.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จำนวน 19 ท่าน เป็นภาพที่ ผบช.ภ.5 ท่าน ก้มกราบบนตักครูที่เคยสั่งสอนให้วิชาความรู้และอบรมบ่มนิสัยให้กับท่านจนกระทั่ง ท่านได้มายืนตรงจุดนี้ หลังจากนั้นก็มีการมอบทุนให้กับนักเรียนดังกล่าว ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง กล่าวขอบคุณ ผบช.ภ.5 และคณะฯ ร.ต.ท.วีรวุฒิ วงศ์สุข ประธานคณะกรรมการฯกล่าวขอบคุณเป็นตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผบช.ภ.5 กล่าวตอบขอบคุณคณะครู ศิษย์เก่า คณะกรรมการฯและผู้ปกครองนักเรียนฯ และได้กล่าวความรู้สึกของการได้มากลับคืนถิ่นบ้านเกิดและสถานที่ให้การศึกษาและความรู้พร้อมได้มากราบครูที่เคยสั่งสอนตัวท่านเองมาจนถึงวันนี้ได้เพราะแรงใจจากครูที่ได้มอบความรู้ให้กับท่านและยังให้คติกับนักเรียนรุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันแห่งนี้ ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนเชื่อฟังครูอาจารย์และผู้ปกครอง (พ่อและแม่) หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ตามกำหนดการแล้ว จึงได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับครู อาจารย์และศิษย์เก่า คณะกรรมการฯเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ติดตามและคณะฯ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *