Monthly Archives: October 2020

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มอบช่อดอกไม้ ต้อนรับนางสาวนฤภร ผ่องแผ้ว สู้รั้วม่วงขาว

ผลการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ประจำปี 2563

สรุปผลการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ประจำปี 2563 ที่ 16 –17 กันยายน 2563