ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มอบช่อดอกไม้ ต้อนรับนางสาวนฤภร ผ่องแผ้ว สู้รั้วม่วงขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *