ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท ถึง 31 พ.ค. นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

-ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,500 บาท รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 12,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ขอบคุณข้อมูล jobthaidd เรียบเรียง chokyonline

Leave a Reply

Your email address will not be published.