ติดตามเยี่ยมนักเรียนมูลนิธิทุนการศึกษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่(นางวันทนา พ่วงบางโพ) ในฐานะประธานกรรมการอุปการะเยาวชนฯ ประจำจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *