รับมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ของนร

รับมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า และ นักเรียนทุน มทส. จากคณะแม่บ้านมหาดไทยนำโดยคุณนาย ผวจ.แพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *