รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Maejo phrae robotics challenge 1st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *