การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อตกในการพัฒนา (PA)

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อตกในการพัฒนา (PA)

และการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 256

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.