ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปีที่โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.