คณะนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2564

คณะนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ได้ลงพื้นที่แล้ว มีข้อเสนอแนะที่ดี และชื่นชม ที่ครูบุคลากรของเราจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ ได้ดี นักเรียนมีวินัยดี
คณะบริหาร ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และดูแลเอาใจนักเรียน เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.