คณะสภานักเรียนปีการศึกษา 2564

ผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทองและรองผู้อำนวยการสงกรานต์ ขุนพรมมอบเข็มสภานักเรียนให้กับคณะสภานักเรียนปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.