รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 E-Sport Game

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะเกมทางคอมพิวเตอร์ E-Sport Game เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.