ร่วมกิจกรรมโครงการพบปะผู้นำของ รร.ชุมชนร้องเข็ม

วันที่ 2 ธ.ค. 64 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผอ.ได้นำคณะครูงานแนะแนวและแกนนำสภา นร. ร่วมกิจกรรมโครงการพบปะผู้นำของ รร.ชุมชนร้องเข็ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ให้ชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.