Monthly Archives: December 2021

ร่วมกิจกรรมโครงการพบปะผู้นำของ รร.ชุมชนร้องเข็ม

วันที่ 2 ธ.ค. 64 ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผอ.ได้นำคณะครูงานแนะแนวและแกนนำสภา นร. ร่วมกิจกรรมโครงการพบปะผู้นำของ รร.ชุมชนร้องเข็ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ให้ชุมชน

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 E-Sport Game

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะเกมทางคอมพิวเตอร์ E-Sport Game เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

คณะสภานักเรียนปีการศึกษา 2564

ผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทองและรองผู้อำนวยการสงกรานต์ ขุนพรมมอบเข็มสภานักเรียนให้กับคณะสภานักเรียนปีการศึกษา 2564