Christmas Day

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน วันคริสต์มาส


Leave a Reply

Your email address will not be published.