พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.