พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครูที่ไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.